V vsakdanjem zasebnem in poslovnem življenju se pogosto srečujemo s kopico med seboj povezanih podatkov. Dokler je njihov obseg majhen, jih še lahko prosto spremljamo. Ko pa se njihovo število in kompleksnost začneta povečevati, se pogosto pojavi potreba po njihovem celovitejšem obvladovanju. Program Access, iz programske zbirke Microsoft Office, je odlično orodje za to. S pomočjo znanja, pridobljenega na tej delavnici, lahko pričnete postopoma izgrajevati vaš lasten, sebi prilagojen informacijski sistem, ki vam bo omogočil še hitrejše in uspešnejše delo. S pridobljenim znanjem si boste zgradili okvir za lažje in kakovostnejše načrtovanje, odločanje, spremljanje, upravljanje in ukrepanje, bodisi v poslovnem bodisi v domačem okolju. 

O vsebini

To učno gradivo je namenjeno vsem, ki se bodisi prvič srečujejo s programom Access, ter tudi tistim, ki želijo svoje znanje v povezavi s pripravo ter urejanjem baz podatkov sistematično obnoviti in nadgraditi.

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Podatkovne baze. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

  • razumeli, kaj je podatkovna baza, kako je organizirana in kako jo uporabljati;
  • izdelali preprosto podatkovno bazo in si ogledali njeno vsebino na različne načine;
  • izdelali tabelo, definirali in spremenili polja ter njihove lastnosti;
  • vnesli in spremenili podatke v tabeli;
  • razvrstili in filtrirali tabelo ali obrazec;
  • izdelali, spremenili in izvedli poizvedbo za pridobitev določenih informacij iz podatkovne baze;
  • razumeli, kaj je obrazec (forma), izdelali obrazec za vnos, popravljanje in brisanje zapisov ter podatkov v zapisih;
  • izdelali standardno poročilo in pripravili izpise za razdelitev.