Računalnik je postal nepogrešljiv pripomoček na skoraj vseh področjih našega življenja. Vključen je v vse pore poslovnega in zasebnega delovanja. Obvladovanje osnovnega računalniškega znanja je del temeljne pismenosti sodobnega človeka.

O učni vsebini 1

To učno gradivo je namenjeno vsem, ki se bodisi prvič srečujejo z računalnikom, ter tudi tistim, ki želijo svoje znanje v povezavi z osnovami računalništva sistematično obnoviti in nadgraditi.

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Osnove računalništva. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

  • razumeli glavne pojme IKT, računalnikov, naprav in programov;
  • pravilno zagnali in zaustavili računalnik;
  • delali učinkovito na računalniškem namizju z uporabo ikon in oken;
  • prilagodili glavne nastavitve operacijskega sistema in uporabljali vgrajeno pomoč;
  • ustvarili preprost dokument in ga natisnili;
  • poznali glavne pojme upravljanja datotek in bodo sposobni učinkovito organizirati datoteke in mape;
  • razumeli glavne pojme shranjevanja in uporabljali pomožne programe za stiskanje in razširjanje datotek;
  • razumeli pojme omrežij in možnosti povezav ter se bodo sposobni povezati na omrežje;
  • razumeli pomembnost varstva podatkov in zaščite naprav pred zlonamernim programjem ter pomembnost varnostnega kopiranja;
  • prepoznali pomembnost zelenega računalništva, dostopnosti za ljudi s telesnimi okvarami in zdravja uporabnikov.