V današnjem času je pravočasna in natančna informacija, tako v poslovnem okolju kot tudi v zasebnem življenju, strateškega pomena. Nepregledna množica informacij z vsega sveta nam je na voljo vseh 24 ur dneva. Naučite se jih iskati in uporabljati ter dejavno sodelujte v informacijskem svetu interneta (elektronska pošta, svetovni splet, prenos dokumentov …).

O učni vsebini

To učno gradivo je namenjeno vsem, ki se bodisi prvič srečujejo s svetovnim spletom in elektronsko pošto, ter tudi tistim, ki želijo svoje znanje v povezavi z najpriljubljenejšimi storitvami interneta sistematično obnoviti in nadgraditi.

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Spletne osnove. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini delavnice:

  • razumeli spletno brskanje in pojme varnosti na spletu;
  • uporabljali spletni brskalnik in upravljali nastavitve brskalnika, zaznamke in spletne izdelke;
  • učinkovito iskali spletne informacije in kritično ocenjevali spletno vsebino;
  • razumeli ključna vprašanja glede avtorskih pravic in varstva podatkov;
  • razumeli pojme o spletnih skupnostih, komunikaciji in elektronski pošti;
  • pošiljali, prejemali elektronsko pošto in upravljali nastavitve elektronske pošte;
  • organizirali in iskali elektronsko pošto ter uporabljali koledarje.