Različne delavnice z orodjem MS Excel

Pri ročni izdelavi izračunov se poleg časovno potratnega načina dela vedno pojavlja dvom, da smo nekaj napačno izračunali. Računalniški program za obdelavo preglednic, MS Excel, vam te dvome v celoti odpravi in močno skrajša čas, potreben za vnos in obdelavo podatkov. To so tudi glavni razlogi za navdušenje vsakega uporabnika, ko se prvič resno sreča s tem izredno uporabnim orodjem. S programom lahko nad vnesenimi podatki izvajamo vrsto matematičnih formul in funkcij, podatke nazorno predstavimo z grafikonom, jih prenašamo v druge preglednice ali programe … 

Ikona Excel

To učno gradivo je namenjeno vsem, ki se bodisi prvič srečujejo s programom Excel, ter tudi tistim, ki želijo svoje znanje v povezavi s pripravo in urejanjem preglednic sistematično obnoviti in nadgraditi.

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Preglednice. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

 • uporabljali preglednice in jih shranjevali v različnih tipih datotek;
 • uporabljali vgrajene možnosti, kot je na primer Pomoč za zvečanje produktivnosti;
 • v celice vnašali podatke in pokazali dobro prakso pri izdelavi seznamov;
 • izbirali, preurejali, kopirali, premikali in izbrisali podatke;
 • spreminjali vrstice in stolpce v preglednici;
 • kopirali, premikali, izbrisali in ustrezno preimenovali delovne liste v preglednici;
 • z uporabo standardnih funkcij v preglednici sestavljali matematične in logične formule;
 • pokazali dobro prakso pri sestavljanju formul in bodo sposobni prepoznati napake v formulah;
 • oblikovali številske in besedilne podatke v preglednici;
 • uporabljali, izdelovali in oblikovali grafikone za nazoren prikaz podatkov v preglednici;
 • prilagodili nastavitve strani preglednice ter preverili in popravili napake v preglednici pred končnim tiskanjem.

To učno gradivo je namenjeno vsem tistim, ki v Excelu obdelujejo večje količine podatkov oziroma ga imajo zaradi njegove velike uporabne vrednosti pogosto na svojem računalniškem namizju. Povprečen uporabnik izkoristi le manjši del zmožnosti, ki jih ima na voljo MS Excel. V praksi se pokaže, da so to predvsem tiste, ki so namenjene vnosu in prikazu podatkov. Glavna dodana vrednost elektronskih preglednic pa je v obdelavi podatkov in njihovem izkoriščanju za različne potrebe. V tem gradivu je predstavljen nabor naprednejših veščin, ki bodo uporabnikom odprle neomejene možnosti na tem področju.

O vsebini - slika

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Napredne preglednice. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

 • uporabljali zahtevnejše možnosti oblikovanja, kot sta pogojno oblikovanje in prilagojeno oblikovanje števil ter upravljali delovne liste;
 • uporabljali funkcije, ki so povezane z logičnimi, statističnimi, finančnimi in matematičnimi operacijami;
 • ustvarili grafikone in uporabili zahtevnejše možnosti oblikovanja grafikonov;
 • delali s tabelami in seznami z namenom analize, filtriranja in razvrščanja podatkov;
 • ustvarili in uporabili scenarije;
 • preverili in nadzorovali podatke preglednice;
 • povečali produktivnost s pomočjo imenovanih obsegov celic, makrov in predlog;
 • za povezovanje podatkov uporabili možnosti povezovanja, vdelovanja in uvoza;
 • sodelovali pri izdelovanju in pregledovanju preglednic;
 • uporabili varnostne nastavitve za preglednice.

Mnogi naprednejši uporabniki Excela se strinjajo s tem, da je Power Query eno izmed najboljših, če ne celo najboljše na novo dodano orodje v Excel po vrtilnih tabelah. Z njim lahko:

 • ­     uvozimo podatke v Excel iz tako rekoč vseh razpoložljivih virov,
 • ­     očistimo in preoblikujemo podatke,
 • ­     posodabljamo poročila z novimi podatki.

Naslednje zelo zmogljivo orodje, predstavljeno v tem gradivu, je Power Pivot. Gre za dodatek Excelu, ki omogoča ustvarjanje relacijskih podatkovnih modelov ter opravljanje izračunov. V visoko zmogljivem delovnem okolju, podobnemu tistemu v Excelu, lahko z njim obdelujemo tako rekoč neomejeno velike podatkovne baze (tudi z več sto milijoni zapisov), med njimi vzpostavljamo relacije ter opravljamo različne izračune, od najbolj enostavnih do zelo zahtevnih. Med seboj povezane tabele v podatkovne modele so odlično izhodišče za pripravo različnih analiz s pomočjo Excelovih vrtilnih tabel.

PQ1