Microsoft Word je program, namenjen urejanju besedil in je del pisarniške zbirke Microsoft Officea. Prvotna različica programa je prišla na trg davnega leta 1983. Z leti je program doživel številne posodobitve ter postal najbolj razširjen in uporabljen program za delo z besedili.

Ikona Word

To učno gradivo je namenjeno vsem, ki se bodisi prvič srečujejo s programom Word, ter tudi tistim, ki želijo svoje znanje v povezavi s pripravo in urejanjem besedil sistematično obnoviti in nadgraditi.

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Obdelava besedil. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

  • delali z dokumenti in jih shranjeval v različnih datotečnih formatih;
  • uporabljali vgrajene možnosti, kot je na primer Pomoč za zvečanje produktivnosti;
  • izdelovali in popravljali manjše dokumente ter jih pripravili za skupno rabo in distribucijo;
  • uporabljali različne oblike za izboljšavo dokumentov pred distribucijo;
  • prepoznali dobro prakso pri izbiri primernih oblik dokumentov;
  • vstavljali tabele, slike in narisane predmete v dokumente;
  • pripravljali dokumente za serijsko pošiljanje;
  • pred tiskanjem dokumenta prilagajali nastavitve strani ter preverjali in popravljali črkovanje.