Pri ročni izdelavi izračunov se poleg časovno potratnega načina dela vedno pojavlja dvom, da smo nekaj napačno izračunali. Računalniški program za obdelavo preglednic, MS Excel, vam te dvome v celoti odpravi in močno skrajša čas, potreben za vnos in obdelavo podatkov. To so tudi glavni razlogi za navdušenje vsakega uporabnika, ko se prvič resno sreča s tem izredno uporabnim orodjem. S programom lahko nad vnesenimi podatki izvajamo vrsto matematičnih formul in funkcij, podatke nazorno predstavimo z grafikonom, jih prenašamo v druge preglednice ali programe … 

Ikona Excel

To učno gradivo je namenjeno vsem, ki se bodisi prvič srečujejo s programom Excel, ter tudi tistim, ki želijo svoje znanje v povezavi s pripravo in urejanjem preglednic sistematično obnoviti in nadgraditi.

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Preglednice. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

 • uporabljali preglednice in jih shranjevali v različnih tipih datotek;
 • uporabljali vgrajene možnosti, kot je na primer Pomoč za zvečanje produktivnosti;
 • v celice vnašali podatke in pokazali dobro prakso pri izdelavi seznamov;
 • izbirali, preurejali, kopirali, premikali in izbrisali podatke;
 • spreminjali vrstice in stolpce v preglednici;
 • kopirali, premikali, izbrisali in ustrezno preimenovali delovne liste v preglednici;
 • z uporabo standardnih funkcij v preglednici sestavljali matematične in logične formule;
 • pokazali dobro prakso pri sestavljanju formul in bodo sposobni prepoznati napake v formulah;
 • oblikovali številske in besedilne podatke v preglednici;
 • uporabljali, izdelovali in oblikovali grafikone za nazoren prikaz podatkov v preglednici;
 • prilagodili nastavitve strani preglednice ter preverili in popravili napake v preglednici pred končnim tiskanjem.