To učno gradivo je namenjeno vsem tistim, ki v Excelu obdelujejo večje količine podatkov oziroma ga imajo zaradi njegove velike uporabne vrednosti pogosto na svojem računalniškem namizju. Povprečen uporabnik izkoristi le manjši del zmožnosti, ki jih ima na voljo MS Excel. V praksi se pokaže, da so to predvsem tiste, ki so namenjene vnosu in prikazu podatkov. Glavna dodana vrednost elektronskih preglednic pa je v obdelavi podatkov in njihovem izkoriščanju za različne potrebe. V tem gradivu je predstavljen nabor naprednejših veščin, ki bodo uporabnikom odprle neomejene možnosti na tem področju.

O vsebini - slika

Gradivo je vsebinsko zasnovano tako, da v celoti pokriva znanja in spretnosti, ki jih mora imeti kandidat za uspešno opravljanje izpita ECDL Napredne preglednice. Evropsko računalniško spričevalo, kot v Sloveniji imenujemo »European Computer Driving Licence« (ECDL), je vodilno mednarodno priznano dokazilo o usposobljenosti za praktično delo z računalnikom. Spričevalo ECDL je priznano v več kot 100 državah po vsem svetu.

Udeleženci delavnice bodo po predelani učni vsebini:

  • uporabljali zahtevnejše možnosti oblikovanja, kot sta pogojno oblikovanje in prilagojeno oblikovanje števil ter upravljali delovne liste;
  • uporabljali funkcije, ki so povezane z logičnimi, statističnimi, finančnimi in matematičnimi operacijami;
  • ustvarili grafikone in uporabili zahtevnejše možnosti oblikovanja grafikonov;
  • delali s tabelami in seznami z namenom analize, filtriranja in razvrščanja podatkov;
  • ustvarili in uporabili scenarije;
  • preverili in nadzorovali podatke preglednice;
  • povečali produktivnost s pomočjo imenovanih obsegov celic, makrov in predlog;
  • za povezovanje podatkov uporabili možnosti povezovanja, vdelovanja in uvoza;
  • sodelovali pri izdelovanju in pregledovanju preglednic;
  • uporabili varnostne nastavitve za preglednice.